Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy - města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.
 

Kontakt

Mateřská škola Černošice Karlická 1170
252 28 Černošice
tel. MŠ: +420 251642433
mobil MŠ: +420 774403363
mskarlicka@seznam.cz