Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Černošice vydávají, po projednání se zřizovatelem, tato jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolními vzdělávání:

 

  • Věk dítěte
  • Místo trvalého pobytu dítěte

 

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Černošicích.

Přihlášku je možné podat do všech MŠ zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

 

 


 

 

Kontakt

Mateřská škola Černošice Karlická 1170
252 28 Černošice
tel. MŠ: +420 251642433
mobil MŠ: +420 774403363
mskarlicka@seznam.cz